Speciální senzory

  • Záplavový detektorzáplavák

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci přenáší do  zabezpečovací ústředny po sběrnici.

 

  • Detektor vibrací a náklonu

Má dva režimy činnosti. Režim detekce otřesů (vibrací) dveří, oken, lehkých příček apod. může indikovatvibrace
pokus o jejich překonání. Režim detekce náklonu může indikovat manipulaci s předmětem, se kterým je detektor pevně spojen.

 

  • Detektor úniku plynu

Detekuje všechny hořlavé plyny a v případě překročení limitu dává povel např. zabezpečovací ústředně unik plynuvyhlášení poplachu nebo el. ventilu k uzavření hlavního přívodu plynu. Detektor je vybaven sirénkou, proto je možné detektor použít jako systémový i autonomní.